11:07 29.8.2012 SK Koloděje
logo pokus

Zde se dozvíte co projednáváme.svátek má

pruh.png(214 b) pruh.png(214 b)

Březnice

Zápisy ze schůzí .
Zápis ze schůze 27.12.2017Přítomni : J.Kadlecová, K.Kohout, V.Bajer, I.Tajč, M.Adámek


-Stanovy – Adresa vyřízená V.Bajer
Vše podáno na Krajský soud J.Kadlecová 27.12.2017
-Servis – Dojednáno traktůrek v servisu čeká se na cenu za servis
-Žádost na osvětlení podána V.Bajer
-Úpravy
-Příprava 24.2. asi Albrechtice na 50% umělka
-26.12 turnaj skončili jsme 6 ze 7
-31.12 od 13:00 asi Fotbálek
-Soustředění
-Multifunkční plocha – zažádat v lednu
-Reklama a propagační materiál
-Zazimování Míčů
-Smlouvy

-Další schůze 27.1.2018 od 16:00 na hřišti před schůzí fotbálek od 15:00.


Zápis ze schůze 2.12.2017Přítomni : J.Kadlecová, K.Kohout, V.Bajer, I.Tajč, M.Adámek

-Stanovy- Adresa vyřizuje V.Bajer
-J.Kadlecová zjistí kam zaslat všechny změny
-Osvětlení hřiště- V.Bajer napsat žádost
-Servis traktůrku K.Kohout
-Dokončit zazimování
-Úpravy,práce dodělávky
-Zimní příprava

24.2 ještě není jisté
10.3. Březnice
17.3. Zliv
26.12 Š+H Turnaj od 9:00 ve Sportovní hale v Týně nad Vltavou
31.12. od 13:00 oslovit hráče zda by byl zájem o silvestrovské utkání
-Soustředění
-Přestupy
-Multifunkční plocha za hřištěm – žádost M.Adámek a V.Bajer.
-Sponzoři
-Candrbál 24.3. od 20:00 hraje Elizabeth.
-Propagační materiál
-Vybavení

Byl nám předán protokol o výsledku veřejné správní kontroly na poskytnutou dotaci na projektovou dokumentaci k dostavbě sociálního zařízení – Výsledek kontroly vše v pořádku

Proběhla inventura vybavení z města – Výsledek výborný

-Výroční schůze přeložena na 10.3.2018 od 18:00

-Další schůze 27.12.2017 od 15:00 na hřišti


-----------------------------------------------------------------------
Zápis ze schůze 17.11.2017Přítomní : Karel Kohout, Martin Adámek, Václav Bajer, Ivo Tajč, Jaroslava Kadlecová

– Stanovy – V. Bajer zajde v nejbližším termínu na MěÚ a zjistí co a jak s adresou sídla spolku
– Stanovy – Každý si do 14 dnů prostuduje návrh nových stanov a na příští schůzi sdělí své připomínky
– Schůze bude 2.12.2017 od 17:00
– Rozdělení a hlasování o funkcích -

Hlasování o funkcích ------------- pro proti zdržel

Předseda – Karel Kohout ---------- 80% - 0% -- 20%
Jednatel – Ivo Tajč ----------------- 80% - 0% -- 20%
Hospodář – Jaroslava Kadlecová- 80% - 0% -- 20%
Člen – Václav Bajer ----------------80% - 0% -- 20%
Člen – Martin Adámek ------------ 80% - 0% -- 20%
– Pronájem sportoviště.
– Osvětlení v rámci výměny veřejného osvětlení. Zjistí V. Bajer.
– Správce : Traktor servis zjistí K. Kohout a promluví se správcem.
– Hospodář J.Kadlecová zjistí finance na servis traktoru.
– M.Adámek domluvit materiál na dostavbu.
– Výroční členská schůze 24.2.2017 od 18:00
– 26.12.2017 domluven turnaj Š+H
– Zimní příprava :

Zahájení 3.2.2017 od 14:00
24.2.2017 Domluvit zápas
28.2.2017 Soustředění – Krušné hory – Moldavská šatlava
10.3.2017 Domluvit zápas
17.3.2017 Domluvit zápas
– Oslovit hráče kteří chtějí do Koloděj

-----------------------------------------------------------------------